Mandala MG Hair Brush - Blue

$6.00

Monogram paddle hair brush.